Arie Visser is klusser en raadgever voor senioren

08-11-2018

Hij klust nog niet zo lang voor senioren en toch bewaart Arie Visser nu al mooie herinneringen aan klanten. Neem de bejaarde dame die een aantal jaren geleden naar een nieuwe woning was verhuisd en bij wie nog steeds de geluidsinstallatie niet was aangesloten. Nadat Visser onlangs het stopcontact had gemaakt en onder de vloer de snoeren naar de luidsprekers had aangebracht, zette ze muziek op van Bach. "Die mevrouw begon te huilen. Al die tijd had ze niet naar haar platen kunnen luisteren." Tranen van vreugde dus. Visser maakt zijn klanten blij.

Senioren
Zijn streven is bovendien om senioren veilig en comfortabel in hun eigen huis te laten wonen. Dat kan met kleine aanpassingen, meldt zijn folder. Een greep uit de waslijst aan diensten: aanbrengen van steunbeugels en toiletverhoger, drempelvrij maken van een woning, vervangen van sloten en deurklinken, aansluiten van elektrische apparatuur en het installeren van rook-.brand- en koolmonoxidemelder. Ook helpt hij onder meer bij kleine interne verhuizingen, het goed leggen van losliggende stoeptegels en het opruimen of leegruimen van kelder, berging en zolder.

Arie Visser, die in de energie neutrale wijk Groene Mient woont, verplaatst zich per bakfiets. "Het betekent dat ik in een straal van zo'n zes kilometer rond de Mient klussen aanneem." Hij heeft er inmiddels heel wat geklaard. "Ik ben meestal een halve dag bezig. Als bij iemand bijvoorbeeld een lamp moet worden opgehangen, vraag ik wel of er nog iets anders is. Ik doe die lamp wel, maar één klus is inefficiënt en bedrijfsmatig een slechte investering. Bijna altijd komt er meer tevoorschijn."

Opleiding
Visser had de lts en mts afgerond, maar merkte dat 'het professionele werk' hem niet lag. Later volgde hij de Sociale Academie en werkte in de jeugdhulpverlening en in ontwikkelingshulp. Zo was hij tien jaar verbonden aan de Stedenband Den Haag Juigalpa in Nicaragua. Hij heeft daar nooit gewoond, maar reisde geregeld heen en weer.

Sociale werkvoorziening
De afgelopen 12 jaar had hij een functie bij het Kenniscentrum en Opleidingsfonds voor de Sociale Werkvoorziening SBCM. "Ik heb er tien jaar met veel plezier gewerkt. Extra banen creëren en goede opleidingsmogelijkheden scheppen geeft voldoening. Toen de participatiewet kwam had ik er geen lol meer in. De sociale werkvoorziening werd al snel een sterfhuisconstructie. Mensen met een beperking moesten in reguliere organisaties aan de slag. Arbeidsomstandigheden moeten dan worden aangepast. Daar is niets mis mee, behalve dat het in de praktijk niet gebeurt.

Participatiewet
En: "De wet moest onder meer 125.000 extra nieuwe banen opleveren voor mensen met een arbeidsbeperking, maar het resultaat was desastreus. Feitelijk werd het alleen minder werk. De secondaire arbeidsvoorwaarden en lonen verslechterden. Het was een afbraakbeleid waar ik helemaal niet achter kon staan. De laatste twintig jaar had ik me ingezet voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Ik wilde niet de laatste vijf jaar van mijn werkend leven verzuren, ondanks een goed betaalde baan en opbouw van pensioen. Inmiddels gaan er wel stemmen op om een deel van de bezuinigingen ongedaan te maken. Gelukkig wordt langzamerhand breder ingezien dat het opheffen van de sociale werkvoorziening een heel grote fout is geweest."

Met plezier staat hij nu met zijn eenmanszaak senioren bij. Hij beseft intussen dat hij zichzelf wel in acht moet nemen. "Vijf dagen achtereen er tegenaan gaan, lukt fysiek niet meer. Ik moet verstandig omgaan met mijn lijf en tijd, heb ik gemerkt. Laatst heb ik bijvoorbeeld in een weekend met buren zink gelegd op het dak van de gemeenschappelijke ruimte van Groene Mient. Dan neem ik de maandag erop vrij."

Advies
Naast het klussen wil hij graag mensen adviseren. "Ik zou bijvoorbeeld kunnen aanraden om in de badkamer voorzieningen aan te brengen of, als iemand al een beetje verward raakt, van gas over te stappen op elektrisch koken." Arie Visser gaat trouwens niet meteen aan de slag als hij bij zijn klanten komt. "Ik neem de tijd voor een praatje en luister naar verhalen over kleinkinderen en de poes. Dat vind ik leuk en het hoort er ook bij."

Informatie: 06-43874848  of  ArieVisserKlust@telfort.nl