Gita van Duinen en 'haar' Groene Mient

29-12-2017

Veel is al gepasseerd in het gesprek over Groene Mient, de eerste energie neutrale wijk van Den Haag. Als de officiële opening van het sociaal ecologische woonproject- in september 2016 - ter sprake komt, vertelt Gita van Duinen dat Marcel Houtzager van Waterschap Delfland een van de gasten was. Een bestuurder van de Unie van Waterschappen? Die zou je toch niet meteen verwachten! Gita: "Hij was erbij vanwege onze klimaatadaptieve tuin. Al die hoosbuien waar we de afgelopen jaren last van hebben, worden hier opgevangen in drie grote geulen. Ook de planten zijn aangepast aan de hoeveelheid water. Dit om de verdroging van dit stuk Den Haag tegen te gaan. Achter de begraafplaatsen (Nieuw en Oud Eik en Duinen, jk) is het gortdroog." De klimaatadaptieve tuin was ook weer een idee van bewoners. Eens zal dit gebiedje, dat voor gemeenschappelijk gebruik is, weelderig groen zijn. "We hebben er 400 struiken geplant, 673 bloembollen en 33 bomen. Zie je dat blauwe zeil?", wijst Gita vanuit de huiskamer naar buiten. "Daaronder liggen balken van het Maris college dat hier heeft gestaan. In de zomer verrijst op die plek onze gemeenschappelijke ruimte. We hergebruiken de balken voor de bouw".
Belangstelling alom voor het fraaie wijkje Limoenhof, gelegen aan de Mient. Er komen geregeld geïnteresseerden langs en kort geleden nog waren er twee naar Australië geëmigreerde oud-scholieren van het Maris college op bezoek. Over publiciteit hebben de bewoners evenmin te klagen. Naast vele krantenartikelen besteedde onlangs het tv-programma Groen Licht aandacht aan het wooncomplex. Ook was een portret gemaakt van Gita van Duinen. Terecht! Vooral dankzij haar inspanningen is het project van de grond gekomen. Doorzetter Gita, moeder van drie kinderen, gaf niet op, ondanks de vele tegenslagen. Niet voor niets kreeg ze bij de opening de Stadspenning uitgereikt door wethouder Joris Wijsmuller (HSP, wonen).
Het complex telt 33 woningen. Gita: "Elk huishouden heeft optimaal de vrijheid gekregen om een eigen huis te ontwerpen. De woningen zijn dan ook totaal verschillend. Dat heeft de architecten en het bouwbedrijf hoofdbrekens gekost." De huizen hebben allemaal zonnepanelen op het dak. De bewoners hebben (en doen dat nog steeds) duurzame keuzen gemaakt. Zo zijn er geen gasaansluitingen. "We zijn solidair met de Groningers," aldus Gita, en het complex heeft als eerste in Den Haag een experimenteel energienetwerk. De website daarover: 'Met energiebedrijf Eneco en netbeheerder Stedin gaat Groene Mient onderzoeken of en hoe alle energie binnen Groene Mient opgewekt, bewaard en geconsumeerd kan worden.'
Gita woonde 19 jaar in De Waterspin, de voorloper van Groene Mient. Dit woon-/werkcomplex in de Spijkermakersstraat heeft eveneens een sociale en ecologische visie. Fysiotherapeut Gita van Duinen heeft er nog steeds een praktijk, die zij deelt met haar (inmiddels ex-)man Ron Burger. "We hadden daar het eerste Collectief Particuliere Opdrachtgeverschap. Als groep doe je dan aan zelfbeheer. Groene Mient is de tweede in Den Haag." En blij: "De buren in De Waterspin hebben een feestje voor me georganiseerd toen ik ging verhuizen. In januari komen ze hier kijken."
De woning in de Spijkermakersstraat werd te klein. Gita van Duinen vatte met anderen het plan op om een tweede complex te laten bouwen. In 2002 begonnen zij, toen onder de naam Vormidabel. 'Het was een lang traject', zo zei Gita in haar speech tijdens de opening. 'Het was midden in de crisis, toenmalig samenwerkingspartner Vestia ging in 2012 ten onder, maar de bewoners gingen door.' In 2016 werd uiteindelijk de eerste paal geslagen, de woningen werden tussen februari en juni 2017 betrokken. Vanwege alle tegenslag hadden in de loop van de tijd zich steeds meer mensen teruggetrokken. "In 2012 waren er nog maar negen namen. Nu hebben we honderden Hagenaars moeten teleurstellen."
Kort voor de officiële opening vierden de bewoners een groot feest, met als thema 'Italia'. Gita van Duinen geniet zichtbaar na als ze zegt: "Het was een soort Dolce Vita."