Kleinkinderen verzetsdeelnemer nu ook lid jubilerende vereniging

25-04-2019

Jurgen Schouten
Jurgen Schouten (50) is menig maal aangespoord lid te worden van de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 (KvV). 'Je hoort erbij', werd hem geregeld voorgehouden. Schouten, die al jaren zijn moeder naar landelijke vergaderingen en bijeenkomsten van de KvV brengt, had dat gevoel weliswaar ook en toch aarzelde hij. "Toen indertijd een jonger lid mij aanklampte om over problemen te praten, vond ik dat ik nog weinig te bieden had." In 2016 waren de twijfels verdwenen en besloot hij zich aan te sluiten bij de vereniging, die deze maand dertig jaar bestaat. "Op een gegeven moment kende ik zoveel mensen. Ik voel me er thuis, kan over zaken meepraten; alles wordt gesnapt."

Minka Kaszó
Zijn moeder Minka Kaszó is vanaf de oprichting betrokken bij KvV waar sinds enkele jaren ook kleinkinderen van verzetsmensen aan deelnemen. Zij is al dertien jaar bestuurslid en sinds twee jaar secretaris. De oud-journalist maakt tevens het kwartaalblad. Haar ouders zaten beiden in het verzet. Ook de ouders van Jurgens vader waren actief. Zij lieten Joodse mensen onderduiken. De vier grootouders hielden er trauma's aan over. Dat had effect op Schouten. Hij ontdekte dat pas veel later in Centrum '45 in Oegstgeest waar sinds 1973 en ook nu nog verzetsdeelnemers en getroffenen van de Tweede Wereldoorlog en hun gezinsleden worden behandeld. "Hoe weet je dat het effect op je heeft als je jong bent? Hoe moet je dat vergelijken? Tijdens de gesprekken in Centrum '45 ging ik beseffen dat de overdrachtelijke gevolgen van de oorlog mij negatief hebben beïnvloed."
Minka Kaszó , die ook in Oegstgeest werd behandeld, heeft ondervonden hoe waardevol KvV voor haarzelf en anderen is. "Bij de oprichting werd gedacht dat we hooguit tien jaar zouden bestaan. Maar het blijft doorgaan. Onlangs nog meldde zich een nieuw lid, een kind van een belangrijk verzetsman. Laatst heeft ook een weduwe contact opgenomen. Haar man was pas gestorven en heeft tot zijn dood niet over zijn verleden kunnen praten."

Jubileumbijeenkomst
De leden waren kort geleden in Nunspeet bijeen voor het jubileum. Een van de sprekers was Josine Oost, directeur Stichting 1940-1945. Kaszó benadrukt dat het bij KvV niet om hulpverlening gaat. "Wij geven mensen wel informatie, maar het is aan hun huisarts om hen naar de ggz te verwijzen. Bij onze vereniging biedt de herkenning, het lotgenotencontact, al heel veel." De leden vormen een doorsnee van de samenleving, aldus het persbericht van KvV. "De ouders hadden een communistische, christelijke, Joodse, agnostische of andere achtergrond. Ook zijn er leden met een Indische verzetsachtergrond. De leeftijden variëren van begin veertig tot ver in de negentig." De vereniging is vertegenwoordigd in organisaties zoals het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS) en het Overlegorgaan van Stichting Centrum '45.

Internationaal Homomonument Den Haag
Jurgen Schouten is al jaren actief bij COC Haaglanden en voor Internationaal Homomonument Den Haag. Komende 4 mei, tijdens de herdenking bij het gedenkteken aan de Koekamp, zijn de herinneringen aan zijn grootouders sterker dan ooit. "Om acht uur denk ik altijd aan hen. Ik doe nu voor de vijfentwintigste keer mee. De plechtigheid is elke keer weer indrukwekkend." Met zijn oma van moederskant had hij een sterke band. "Zij is een heldin geweest en staat voor mij op een voetstuk. We woonden met elkaar in één huis. Als er andere verzetsvrouwen op bezoek kwamen, stuurde ze de kleinkinderen bewust weg. Ik denk dat de anderen het niet makkelijk vonden om over het verzet te praten waar kinderen bij waren."

De verbondenheid met de vereniging doet hem goed, zo blijkt. Jurgen Schouten: "Ik had depressies, maar ik heb daar sinds een jaar of drie geen last meer van. Ik ben ervan overtuigd dat deelname aan de KvV daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik heb nu vrede met het oorlogsverhaal en heb het gevoel dat ik anderen iets kan bieden."