Kwetsbare scholieren gebaat   bij steun van (online) coaches

22-04-2020

Blog in de serie
  'goed nieuwsberichten in verwarrende tijden
'

Tamara Hussein
'Hoe gaat het?' Of: 'Hoe was het schoolwerk? Twee simpele vragen die voor kwetsbare kinderen en jongeren zo betekenisvol kunnen zijn, zeker nu ze thuis in quarantaine zitten. Bij deze scholieren is in hun omgeving veelal geen cultuur van leren en ook de omstandigheden kunnen problematisch zijn. "Dan is het heel fijn om met iemand over je huiswerk te kunnen praten," zegt Tamara Hussein.

Online coaches
Zij is jongerenwerker bij Stadslink. Deze ideële stichting zet zich sinds 2016 in om kwetsbare jongeren - begeleid door vrijwillige coaches - te motiveren hun dromen te ontdekken of na te jagen. Doordat fysiek contact nu niet mogelijk is, zijn veel jongeren uit beeld verdwenen. Tamara is met haar collega's naarstig op zoek naar online coaches. Scholen door heel Nederland krijgen geen contact met een groep van zo'n 5200 leerlingen. In Den Haag gaat het om ongeveer 400 scholieren. Tamara: "Wij maken ons zorgen om deze groep. Als er geen fysieke locatie is om naartoe te gaan, verwatert alles snel. We popelen om ze te bereiken en willen veel online coaches inzetten."

Vrijwilligers van zeventien tot zeventig
Leeftijd speelt geen rol voor wie zich meldt. Vrijwilligers van zeventien tot zeventig zijn welkom, vertelt Hussein. Karen Bos, oprichter van Stadslink, leidt de coaches online op. Hussein: "Ze worden in twee middagen of avonden klaargestoomd om aan de slag te gaan met de jongeren. De opleiding is nu laagdrempelig. Het gaat vooral om het uitwisselen van ervaringen en dat er geluisterd wordt naar hun verhalen." De coach wordt met zorg gelinkt aan een jongere. "Er moet een klik zijn," zegt Hussein. "Een open houding is belangrijk en het mag geen eenrichtingsverkeer zijn. Je kunt van elkaar leren." De bedoeling is dat na de online periode het contact voortduurt. Of zoals Tamara zegt: "Dan gaat het weer om de dromen van jongeren."

Sociale onderneming
Stadslink, door directeur Bos 'een sociale onderneming' genoemd, wil met het programma 'Learning Dreams' via ouders jongeren bereiken. Als zij zien dat hun ouders bezig zijn met het realiseren van hun dromen, door bijvoorbeeld huiswerk te maken, kunnen de jongeren zelf ook geïnspireerd raken. Het programma, naar Amerikaans voorbeeld, is succesvol. Dat blijkt ook bij &DreamsMatter. Jongeren worden bij dit programma gemotiveerd hun dromen te ontdekken of na te jagen.

De diepte in
Tamara Hussein begeleidt, met grote inzet, vijf jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar. De droom van een van hen is om automonteur te worden, vertelt ze. "Hij wil vooral met bijzondere auto's werken, een Bentley bijvoorbeeld. Hij loopt nu stage bij een autobedrijf en is dus al bezig met zijn droom." Een andere jongere is halverwege zijn droom. Hij volgt aan de Haagse Hogeschool de studie Bewegingsleer en wil daarna aan de TU Delft Bio Medical Engineering studeren. Tamara: "Hij komt van Curaçao en woonde op de Binckhorst in een soort woongroep. Dat kon niet meer. Hij is nu verhuisd naar een hotel in Scheveningen. Dat is voor hem een omschakeling." En: "Met dit soort jongens ga je meer de diepte in. Ze moeten hobbels nemen maar weten echt wat ze willen."

Tamara Hussein volgde de opleiding European Studies en werkte vorig jaar drie maanden in Palestina en twee maanden in Libanon met Syrische straatkinderen. Ze ontdekte dat haar hart bij de jeugd ligt en solliciteerde bij Stadslink.

Na de quarantainetijd
Ze benadrukt dat van de online coaches wordt verwacht dat zij ook na de quarantainetijd betrokken blijven. "Bij het fysieke contact is de tijd niet vastgelegd. Je hebt te maken met kwetsbare jongeren; je moet iets voor hen kunnen betekenen. Er is niet echt een tijdsbestek voor de verbinding. Bij Stadslink zeggen we altijd: 'als de jongere voorbij gedroomd is'. De deelnemer en vrijwilliger komen tot dat besluit."

Informatie: info@stadslink.nu
Aanmelden bij Stadslink: roos@stadslink.nu